4. Video-návod SmartBooks - pre rodiča

Veľmi dôležité!

Ako rodič ste nenahraditeľný pre učenie sa vášho dieťaťa. Vďaka SmartBooks už nemusíte pomáhať pri učení, ale musíte dieťa pravidelne kontrolovať. Je to dôležitá motivačná zložka. Ak dieťa nekontrolujete pravidelne, je to to isté ako keď nie sú kontrolovaní zamestnanci v práci. Zlenivejú a obmedzia svoju prácu na minimum. Prvý deň buďte pri ňom, aby nenastali problémy. Pozrite si video ako kontrolu zvládnete za 1 minútu.

Návod SmartGuard - pre rodiča

Čas učenia sa + Čas pomoci rodičom = Čas hrania sa v PC

GUARD 1

Základný postup

Stiahnite si návod na inštaláciu (úplne dole)

1/ Každé dieťa musí mať vo Windows vytvorené vlastné konto obyčajného používateľa tj. BEZ administrátorských oprávnení.
2/ Nainštalujete SmartGuard.
3/ Prvotný pin je 1111, ten si zmeníte a priraďíte konto dieťaťa vo Windows kontu dieťaťa v SmartGuarde.
4/ Myšou potiahnete do okienka "Vždy povolené" programy, ktoré chcete, aby malo dieťa voľne dostupné. Napr. Word, Excel, PowerPoint, Kreslenie a podobne.
5/ Myšou potiahnete do okienka "Povolené vo voľnom čase" programy, ktoré chcete, aby malo dieťa dostupné iba za odmenu. Napr. hry, internetový prehliadač a podobne.
6/ Na aplikácie, ktoré chcete zakázať vždy, je určená tretia záložka "Vždy zakázané".

 GUARD 2

Odmena za pomoc rodičom

Počet voľných minút môžete dieťaťu zvýšiť alebo znížiť pomocou ikoniek PLUS a MÍNUS.
Deti sa pri tejto motivácii budú veľmi radi zaujímať o umývanie kúpeľne alebo WC. :)

 GUARD5

Základné pravidlá

  • Koľko sa dieťa učí v SmartBooks + pomáha rodičom, toľko má minút na hranie
  • Voľné minúty si dieťa môže našetriť počas viacerých dní, tj. prenášajú sa automaticky do ďalšieho dňa.
  • 5 minút pred vypršaním voľných minút je dieťa upozornené, a potom je upozornené ešte 1 minútu pred vypršaním, aby ukončilo a uložilo si svoju činnosť.
  • Ak dieťa hru alebo internetový prehliadač neukončí, SmartGuard ich ukončí automaticky.
  • Hru si nebude môcť spustiť, pokiaľ si nezaslúži ďalšie voľné minúty.
  • Páči sa vám tento skvelý pomocník? Pomôžte nám ho rozšíriť medzi ľudí, informujte o ňom svojich známych, ktorí majú deti. Využiť sa dá nie len pre žiakov ale i pre študentov na SŠ. Tlačidlom nižšie zozdieľajte odkaz na nás na svojom Facebooku. Srdečne ďakujeme.

Kľúčové slová: Ako vychovávať deti? Revolučná výchova, rovnováha učenia a hrania sa v PC, Chcete lepšie známky? Chcete lepšie vysvedčenie? Neutále hranie sa na počítači. Závislosť na počítači. Závislosť na počítačových hrách, internete facebooku.