Radostná novinka ;-)

Je tu nová verzia SmartBooks!
STARÁ VERZIA ešte dosluhuje na kontrolu starých domácich úloh učiteľmi.
V starej verzii sa už neučte!

Čo je nové v SmartBooks 2.0?

- SmartBooks používajte v prehliadačoch webu,
- verzia inštalovaná do Windows dočasne končí,

- je vytvorená okrem PC už i pre mobily a tablety,
- vylepšené zadávanie DÚ a testov,
- režim pre interaktívne tabule,
- podrobnejšia sieň slávy bude od 1.2.2021,
- pripomienky do 1.2.2021 nahlasujte cez
ZELENÉ hotline tlačidlo vpravo dole,
- meno a heslo vám zostávajú rovnaké,
- naučené témy sme preniesli do novej verzie.

Novú verziu si spustíte v prehliadači na ucenie.smartbooks.sk

 
 

 

FAQ - riešenia problémov  Pomoc cez vzdialenú plochu